Η μονάδα κομποστοποίησης της Thess Compost έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από τη δράση "Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων", ΕΠΑνΕΚ - Άξονας 01, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετατρέπουμε το πρόβλημα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων σε λύση μετάβασης προς τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή

Thessaloniki Composting

Η Thessaloniki Composting “Thess Compost” αποτελεί πρότυπη μονάδα κομποστοποίησης, αξιοποιώντας εμπειρία και τεχνογνωσία από ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών.


Με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ορίζουμε ένα νέο, βιώσιμο κύκλο ζωής για την οργανική ύλη.


Θέτοντας ψηλά τον πήχη για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, αποσκοπούμε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, ενώ παράλληλα παράγουμε κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Οι εγκαταστάσεις μας

Η μονάδα κομποστοποίησης της Thess Compost βρίσκεται στο Δήμο Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη. Η εγκατάσταση αναπτύσσεται σε έκταση 11.000 τ.μ., τηρώντας όλους τους οικοδομικούς και περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία της.

Πρώτες ύλες

Στη Thess Compost θεωρούμε τα απόβλητα πολύτιμο πόρο. Η μονάδα δέχεται οργανικά απόβλητα αστικής και αγροτο-βιομηχανικής προέλευσης, όπως το προδιαλεγμένο κλάσμα των αστικών οργανικών αποβλήτων, υπολείμματα τροφίμων, κλαδέματα, υπολείμματα ξύλου κ.α.

Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή

020103

Απόβλητα ιστών φυτών

020107

Απόβλητα από δασοκομία

020301

Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

020702

Απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

020304

Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

030101

Απόβλητα φλοιών και φελλών

030301

Απόβλητα φλοιού και ξύλου

190606

Προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

200108

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

200138

Ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 200137 (ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες)

200201

Βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

200302

Απόβλητα από αγορές

Προϊόντα

Η Thess Compost παράγει εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ) υψηλής ποιότητας, το οποίο τηρεί διεθνή πρότυπα και είναι κατάλληλο για χρήση στην οργανική γεωργία.


Διενεργούμε συνεχώς δειγματοληψίες και αναλύσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας.


Το κομπόστ αποτελεί προϊόν προστιθέμενης αξίας, με πολλές θετικές επιδράσεις στο έδαφος και τη γεωργία, όπως:

 • αύξηση ικανότητας διακράτησης νερού του εδάφους,
 • μείωση ανάγκης χρήσης χημικών λιπασμάτων,
 • βελτίωση υγείας φυτών και
 • αύξηση παραγωγικής ικανότητας του εδάφους.

Thess Compost για εσάς

Παραγωγοί βιοαποβλήτων

Συνεργαζόμαστε με Δήμους, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γεωργούς και κάθε άλλο παραγωγό οργανικών αποβλήτων. Σας υποστηρίζουμε στην ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων σας. Κάνουμε μαζί τον οργανισμό σας πιο βιώσιμο.

Χρήστες κομπόστ

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ανάγκες σας. Προμηθευτείτε κομπόστ υψηλής ποιότητας για τον κήπο, τους χώρους πρασίνου ή τις γεωργικές σας εκτάσεις.

Επικοινωνία

Thessaloniki Composting IKE

Μητροπόλεως 51, 54623,

Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση: Αγρ. 434Β, 57007, Χαλκηδόνα

+30 2310 254520

hello@thesscompost.com

www.thesscompost.com

Η Thess Compost εντάχθηκε στη δράση Περιβαλλοντικές Υποδομές, προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 500 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 273 χιλιάδες από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Η επιχείρηση Thessaloniki Composting I.K.E. που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδοµές» προϋπολογισµού 40 εκατ. Ευρώ. Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειµένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να µπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες µε σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.


Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι 500.000€ εκ των οποίων η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 273.000€ και συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση και υλοποιείται, περιλαµβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήµατα - Εξοπλισµός.
 • Εξειδικευµένα λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού.
 • Τεχνική/συµβουλευτική υποστήριξη.


Μέσω της συµµετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
 • δηµιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συµβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονοµία.